ผ่อน 0%

ความจริงความคิด : ผ่อน 0% ใครได้ ใครเสีย

เมื่อได้ยินคำว่า “ผ่อน” แปลว่าภาระหนี้เกิดขึ้นแล้ว อย่างเช่น ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ผ่อนมือถือ ฯลฯ การผ่อนพูดง่ายๆ ก็คือการที่เจ้าหนี้ เช่น สถาบันเจ้าของบัตรเครดิต ฯลฯ แบ่งยอดชำระจากที่เราต้องชำระเต็มออกเป็นงวดย่อยๆ แบ่งจ่ายรายเดือน อาจจะ 3 เดือน 6 เดือน 10 เดือน แล้วแต่เงื่อนไขและข้อกำหนดของเจ้าหนี้