ปิดบริษัทสินมั่นคงประกันภัย

คลังสั่งปิด”สินมั่นคงประกันภัย” ตั้งกองทุนฯชำระหนี้ 3.8 หมื่นล.

HoonSmart.com>>กระทรวงการคลัง สั่งปิดบริษัท สินมั่นคงประกันภัย ตั้งกองทุนประกันวินาศภัย ชำระบัญชีหนี้สิน 3.8 หมื่นล้านบาท ให้เจ้าหนี้ยื่นขอรับเงินผ่านออนไลน์ คุ้มครองสูงสุดรายละ 1 ล้านบาท