บล.บัวหลวง E-IPO

บล.บัวหลวง ดึง E-IPO จัดสรรหุ้นจองรวดเร็ว ทั่วถึง

หลักทรัพย์บัวหลวง นำเทคโนโลยี E-IPO จัดสรรหุ้นไอพีโอ กระจายสู่มือรายย่อยมากขึ้น สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงาน ลดกำลังคน-เอกสาร เผย หุ้น SCGP กระจายลูกค้ามากถึง 6,000 ราย ภายในเวลาจำกัด 1 สัปดาห์