บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม

“บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม” ยื่นไฟลิ่งขายหุ้น IPO เข้าตลาด SET ตั้ง APM ที่ปรึกษาการเงิน

HoonSmart.com>> บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) เดินหน้ายื่นไฟลิ่งขายหุ้นไอพีโอ เตรียมเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งปรเทศไทย ระดมทุน “ขยายการให้เงินกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ” รองรับการขยายโอกาสทางธุรกิจ