บลน.บรอดเกท

ก.ล.ต.เพิกถอนไลเซ่นส์ “บลน.บรอดเกท” บกพร่องด้านบริหารจัดการ-ระบบงาน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน, ใบอนุญาตแบบ ง (ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน) และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ “บลน.บรอดเกท (ประเทศไทย)” มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค.2563 เนื่องจากมีความบกพร่องด้านการบริหารจัดการและขาดความพร้อมด้านระบบงานอย่างมีนัยสำคัญ

ก.ล.ต.ฟันอดีตผู้บริหาร-ผู้แนะนำลงทุน “บลน.บรอดเกท” ฐานปฏิบัติหน้าที่ไม่ซื่อสัตย์

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ “เฟรดดริค อีแอน แมคอินไทร์” อดีตผู้บริหาร บลน.บรอดเกท (ประเทศไทย) เป็นเวลา 8 ปี ฐานละเลยการตรวจสอบดูแลการดำเนินงาน พร้อมลงโทษผู้แนะนำการลงทุน 2 ราย “สก๊อต คิงส์ลี่-อดัม เจมส์ คล๊าก” รายละ 2 ปี 6 เดือน กรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ให้บริการและเสนอขายผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ไม่ได้รับอนุญาตแก่ผู้ลงทุนในประเทศไทย