บลจ.เอเชีย เวลท์

เปิดตัว บลจ.เอเชีย เวลท์ พร้อมแล้วที่จะบุกลูกค้ารายย่อย

หลังจากเก็บเนื้อเก็บตัว เน้นให้บริการลูกค้ารายใหญ่มาสักพักใหญ่ ศุภกร สุนทรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เอเชีย เวลท์ บอกว่าตอนนี้พร้อมแล้วที่จะให้บริการลูกค้ารายย่อย ด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ และระบบการคัดเลือกกองทุนในแบบเดียวกับที่ลูกค้ารายใหญ่ได้รับ