บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย)

NPP โล่ง กองทุน Asia Alpha Equity จ่ายแล้ว 8.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

NPP เผย กองทุน Asia Alpha Equity Fund1 มาตามนัด ชำระค่าเพิ่มทุน 8.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐเรียบร้อย ช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ความแข็งแกร่ง เร่งเครื่องขยายธุรกิจต่างประเทศ เพิ่มสาขา A&W ใน MRT 4 สถานี ก.ค. นี้