บริษัทประกันภัย

ก.ล.ต.ไฟเขียวบริษัทประกันภัยออกตราสารด้อยสิทธิเสริมแกร่งเงินกองทุน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ออกเกณฑ์เปิดทางให้บริษัทประกันภัยออกและเสนอขาย “ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย (Insurance Capital Bond)” เพื่อเพิ่มทางเลือกการระดมทุนสำหรับเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย มีผลบังคับใช้ 8 ม.ค.64