บจ.maiปี61

บจ.mai ขายดีขึ้นเฉียด15% กำไรโต 2%

HoonSmart.com>>บจ.ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ฟอร์มดี ปี 2561 ทุกอุตสาหกรรมขายดี ทำได้ทั้งหมด 174,363 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.64% ต้นทุนเพิ่มตามราคาน้ำมัน กดดันอัตรากำไรขั้นต้นลดลง 0.97% เหลือ 21.46% กำไรสุทธิรวม 5,131 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.09% นำโดยกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ทรัพยากร บริการ และสินค้าอุปโภคบริโภค สัดส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มเล็กน้อยเป็น 1.04 เท่า