นักลงทุนรายกลุ่ม

3 กลุ่มนักลงทุนไทยยึดตลาดหุ้น ต่างชาติถือหุ้นเพียง 1 ใน 4

HoonSmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์เผยผลศึกษาโครงสร้างผู้ถือหุ้นในตลาดหุ้นปี 65 พบนักลงทุน 4 กลุ่ม คือ 1.รายย่อย 2.สถาบัน 3.นิติบุคคล-บุคคลธรรมดาไทย 4. นักลงทุนต่างประเทศถือสัดส่วนใกล้เคียงกัน รวมแล้วฝ่ายไทยถือ 3 ใน 4 ของมาร์เก็ตแคป สอดคล้องกับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการถือหุ้นต่างประเทศและ NVDR เพียง 1 ใน 4