ธปท.เปิดกว่้างทำธุรกรรมเงินตปท.

ธปท.เปิดกว้าง 6 บริษัททำธุรกรรมเงินตราตปท.

ธปท.เปิดมิติใหม่ของการทำธุรกรรมการเงินตราต่างประเทศของเอกชนไทย อนุมัติ 6 บริษัทใหญ่ การบินไทย-มินีแบ-โคเวสโตรแอลจี-อีเลคทรอนิคส์ -สตาร์ ปิโตรเลียมฯ-มิตรผลฯขยายขอบเขตการทำธุรกรรมได้กว้างขึ้น