ที ไลฟ์ ประกันชีวิต

“ที ไลฟ์” ออก “Fast Saving 2/1” ออมสั้น 2 ปี ผลตอบแทน 2.59%

HoonSmart.com>> “ที ไลฟ์ ประกันชีวิต” รุกประกันออมทรัพย์ระยะสั้นให้ผลตอบแทนสูง ออก “ประกันออมทรัพย์ Fast Saving 2/1” ออมสั้น 2 ปี รับเงินคืนเร็วทุกๆ 6 เดือน รับผลประโยชน์ทั้งหมดเมื่อครบกำหนดสัญญา 102% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ ผลตอบแทน 2 ปี สูงถึง 2.59% เมื่อเทียบเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ 2.20% ผลประโยชน์ไม่ต้องเสียภาษี พร้อมรับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย