ดำเนินคดีแบบกลุ่ม

ก.ล.ต.ร่วมสภาทนายความฯ จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพดำเนินคดีแบบกลุ่ม

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ร่วมสภาทนายความฯ จัดสัมมนาเพื่อเสริมประสิทธิภาพแก่ทนายความในการช่วยเหลือผู้เสียหายในตลาดทุนด้วยการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (class action)