ดอยซ์แบงก์

“ดอยซ์แบงก์” ประเดิมธุกรรมป้องกันความเสี่ยงค่าเงินกับบริษัทต่างชาติ

HoonSmart.com>> “ดอยซ์แบงก์” ประเดิมธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงค่าเงินกับบริษัทต่างชาติเป็นรายแรกภายใต้เกณฑ์ NRQC ใหม่ของธปท. เป็นธนาคารแรกที่ให้บริการบริหารความเสี่ยงค่าเงินบาท โดยใช้ตลาดแลกเปลี่ยนเงินในประเทศไทย