ซื้อประกัน

คอลัมน์ความจริงความคิด : ซื้อประกันอย่างไร จ่ายเบี้ยประกันคุ้ม

แม้ว่าวิกฤติโควิดจะกระทบต่อเศรษฐกิจและหลายๆธุรกิจก็ตาม แต่ก็กลับเป็นโอกาสสำหรับหลายๆธุรกิจเช่นกัน อย่างเช่น ธุรกิจ online เป็นต้น และเนื่องจากวิกฤติโควิด คือ สึนามิของความเสี่ยงทั้งด้านเศรษฐกิจและสุขภาพ จึงทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอย่างเช่น ธุรกิจประกันก็ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเช่นกัน