ซื้อของออนไลน์

ความจริงความคิด : ซื้อของออนไลน์ป้องกันโกง ทำยังไง?

เกือบ 2 ปีของวิกฤติโควิดไม่เพียงแต่จะทำให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจและวิกฤติสาธารณสุขแล้ว ยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของพวกเราอย่างมากมาย อย่างที่เห็นกันทั่วไป ไม่เพียงแต่ การใส่หน้ากากอนามัยกลายเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อออกจากบ้าน หรือ การอยู่แต่ในบ้าน ไม่จำเป็นไม่ออกนอกบ้าน ยังพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของเราที่เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จนนำไปสู่ภาวะปกติแบบใหม่ (New normal) ในหลายๆเรื่อง แต่เรื่องที่จะคุยก็คือ การซื้อของออนไลน์