คอลัมน์เสือใหญ่ …. TM เฮ !!! ห้องผ่าตัดเปิด

คอลัมน์เสือใหญ่ : TM เฮ !!! ห้องผ่าตัดเปิด

By…เจ๊รัชดา

@@@ วิกฤตโควิด-19 คลี่คลาย …ห้องผ่าตัดที่เคยปิดชั่วคราว กลับมาเปิดจองคิวผ่าตัดคึกคักอีกครั้ง วัสดุ-อุปกรณ์สิ้นเปลื้องใช้แล้วทิ้งในห้องผ่าตัด ทั้งของโรงพยาบาลรัฐ-เอกชน ถูกสั่งรัว ๆ เข้าประจำห้องผ่าตัด