คอลัมน์เสือใหญ่ …. แลกคนละหมัด !!!

คอลัมน์เสือใหญ่ …. แลกคนละหมัด !!!

@@@ ตลาดหลักทรัพย์ & WORLD แลกกันคนละหมัด …ใครหมัดหนัก-หมัดเบา ใครเสียเปรียบดูออก …แต่คนดูข้างเวที อย่างรายย่อยนี่สิ ไม่ต้องเมาหมัด ก็ล้มทั้งยืนล่ะ 10 ปีถือหุ้น WORLD มองไม่เห็นทางกลับเข้ามาซื้อขาย หมดหวังแล้วหรือนี่ !!!