คอลัมน์เสือใหญ่ :  สงครามยังไม่จบ

คอลัมน์เสือใหญ่ : สงครามเป็นเหตุ !!!

By…เจ๊รัชดา

@@@ รัสเซีย+ยูเครน สงครามเป็นเหตุ !!! สังเกตได้ เงินทองไหลเข้ามา ๆ เงินสะพัดภูเก็ต ส้มหล่นส่งผลไปที่อสังหาริมทรัพย์กว่า 2,000 ล้านบาท ..
.