คอลัมน์เสือใหญ่ :  รองเท้า (เขียว) วิเศษ อยู่ไหน :???