คอลัมน์เสือใหญ่ …. ความรับผิด-รับชอบ ของผู้สอบบัญชี

คอลัมน์เสือใหญ่ : ความรับผิด-รับชอบ ของผู้สอบบัญชี

By…เจ๊รัชดา

@@@ หนักยิ่งกว่า MORE ก็ STARK นี่แหละ …ข่าวฮิตติดชาร์ตของตลาดทุนปีนี้ ต้องยกให้ ขบวนการทุจริตใน STARK …โดนกันถ้วนหน้า ไม่เว้นรายใหญ่ – รายย่อย-กองทุน-บริษัทประกัน ฯ ส่วนคนได้ประโยชน์ แน่นอนว่าต้องเป็นขบวนการโกง ผู้สมรู้ร่วมคิด ตั้งแต่ผู้บริหาร พนักงาน แม้กระทั่งฝ่ายบัญชีการเงิน