ความยั่งยืน

SET แชมป์เอเชียติด Top 10 ตลาดหุ้นโลกด้านเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนบจ.

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 10 จากตลาดหลักทรัพย์ 49 แห่งทั่วโลก ด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนที่โดดเด่นของบจ. ชูตลาดหลักทรัพย์เอเชียเพียงแห่งเดียวติดอันดับ Top 10 จากผลการจัดอันดับในรายงาน “Measuring Sustainability Disclosure 2019” โดย Corporate Knights และ AVIVA สะท้อน บจ.ไทยเห็นความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ยกระดับตลาดทุนได้รับการยอมรับในระดับสากล