คนหลังเกษียณ

ความจริงความคิด : การบริหารพอร์ตการลงทุนสำหรับคนหลังเกษียณ ตอนที่ 1

วันก่อนไปบรรยายเรื่อง “การบริหารเงินเพื่อวัยเกษียณ” ผ่านสื่อออนไลน์ในรายการ พองพอง life ของ wealth me up มีผู้ฟังบางท่านสอบถามเข้ามาในรายการเลยว่า “ตอนนี้อายุ 47 แล้วจะวางแผนเพื่อเกษียณอายุจะทันมั๊ย” รู้สึกเสียใจทุกครั้งที่ต้องบรรยายเรื่องนี้ เพราะแทบทุกครั้งเลยจะพบว่าคนไทยส่วนใหญ่ละเลยเรื่องวางแผนเรื่องการเงินสำหรับวัยเกษียณ แต่มารู้ตัวตอนนี้เริ่มตอนนี้ยังดีกว่าไม่ได้เริ่ม