ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้

“บ้านปู เน็กซ์” เดินหน้านำเทคโนโลยีพลังงานสะอาดหนุนขอนแก่นสู่สมาร์ทซิตี้

HoonSmart.com>> ‘บ้านปู เน็กซ์’ บริษัทลูก BANPU ร่วมผลักดันแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่นสู่สมาร์ทซิตี้ ผนึก ‘ภาคีเครือข่ายพัฒนาเมืองขอนแก่น’ ร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการนำพลังงานสะอาด และเทคโนโลยีพลังงาน เข้าไปติดตั้งในพื้นที่เขตจังหวัดขอนแก่น พร้อมร่วมกันผลักดันการใช้พลังงานสะอาดอย่างเต็มรูปแบบ ขานรับนโยบายพลังงาน 4.0 และแผนแม่บทการพัฒนาเมืองขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ 2029 เพื่อยกระดับการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ช่วยลดมลพิษ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ตลอดจนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชาวขอนแก่น