กองทุนเปิดกรุงไทย บุญตรง ธรรมาภิบาลไทย

KTBTHAICG นำเงินค่าบริหารจัดการมอบมูลนิธิกว่า 1 ล้าน

กองทุน KTBTHAICG นำเงินค่าธรรมเนียมการจัดการ มอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท