กองทุนเงินทดแทน

ความจริงความคิด : กองทุนเงินทดแทน และ กองทุนประกันสังคม ต่างกันอย่างไร

HoonSmart.com>> มนุษย์เงินเดือนทุกคนเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมโดยกฎหมาย โดยต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเดือนละ 5% ของค่าจ้าง และนายจ้างจ่ายสมทบอีก 5% แถมรัฐบาลจ่ายสมทบให้อีก 2.75% รวมแล้วเท่ากับ 12.75% (ฐานค่าจ้างสูงสุด 15,000 บาท) เท่ากับลูกจ้างมีเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมสูงสุดเดือนละ 1,912.50 บาท แต่ปรากฎว่าลูกจ้างส่วนใหญ่แทบไม่รู้เลยว่าตนเองได้รับประโยชน์จากการเป็นสมาชิกประกันสังคมอะไรบ้าง และจะใช้ประโยชน์ต้องทำอย่างไร