กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

บลจ.กสิกรไทย เปิดให้สับเปลี่ยน PVD เข้า RMF ผ่านดิจิตอล

บลจ.กสิกรไทย เปิดบริการให้สับเปลี่ยนกองทุน PVD เข้ากองทุน RMF ผ่านช่องทางดิจิตอล คล่องตัวลูกค้าจัดพอร์ตลงทุน เผยเงินโอน PVD เข้า RMF เม็ดเงินกว่า 1.3 พันล้านบาท