กองทุนสตาร์ทอัพ

ตลท.-OR-SO ร่วมลงทุนกองทุนสตาร์ทอัพ “ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี้ ทรัสต์ I”

HoonSmart.com>> “กรุงศรี ฟินโนเวต” ตั้ง “ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี้ ทรัสต์ I” กองทุนสตาร์ทอัพกองแรกของไทยเปิดรับนักลงทุนจากภายนอก ด้าน “ตลาดหลักทรัพย์ฯ-ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก-สยามราชธานี” ประเดิมร่วมลงทุน พร้อมเปิดขายนักลงทุนรายบุคคลประเภทรายใหญ่พิเศษ 16-22 ธ.ค.นี้