กองทุนประกันชีวิต

กองทุนประกันชีวิตกระตุ้นยื่นรับเงิน”กรมธรรม์ที่หมดอายุ”กว่า 1.5 พันล้านบ.

HoonSmart.com>>กองทุนประกันชีวิต พัฒนาโปรแกรม”ตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความออนไลน์” หวังผู้เอาประกันยื่นของเงินคืนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 80% เทียบกับปัจจุบันกมีคนยื่นใช้สิทธิเพียง 43 ล้านบาท หรือ 2.73% ของจำนวนเงินทั้งหมด 1,561 ล้านบาท