กลโกงซื้อขายออนไลน์

ความจริงความคิด :10 กลโกงซื้อขายออนไลน์แห่งปี 64 รู้ไว้! จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อโจรไซเบอร์ 2

หลายครั้งก็ท้อใจกับสังคมไทยเหมือนกัน ทั้งที่ในช่วงวิกฤติโควิด ทุกคนเดือดร้อนเหมือนกัน แต่ทำไมแทนที่จะเห็นใจกัน ช่วยเหลือกัน กลับมาทำร้ายกัน โกงกัน หลอกลวงกัน จนทำให้หลายคนต้องเสียทรัพย์สินที่หามาตลอดชีวิต บางคนเสียอนาคต บางคนเสียชีวิต แต่แทนที่จะเริ่มสำนึก กลับหลอกลวงกันมากขึ้น วิธีที่ดีที่สุดสำหรับเรา ก็คือ การรู้ทันคนโกง ทำนอง “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง”

เผย 10 กลโกงซื้อขายออนไลน์แห่งปี 64 รู้ไว้! จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อโจรไซเบอร์ 1

เมื่อการทำธุรกรรมออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ้น กลโกงทางออนไลน์ก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้ จากการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ (1212 Online Complaint Center หรือ 1212 OCC) ภายใต้ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่า ในปี 2564 ตั้งแต่เดือนมกราคม– เดือนสิงหาคม 2564 มีผู้ร้องเรียนเฉพาะเรื่องซื้อขายออนไลน์เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉลี่ย 2,221 ครั้งต่อเดือน เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่เฉลี่ย 1,718 ครั้งต่อเดือน และยังนับเป็นสถิติเฉลี่ยต่อเดือนสูงสุดตั้งแต่เปิดดำเนินการศูนย์ฯ มาตั้งแต่ปี 2558 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้คนไทยหันมาจับจ่ายผ่านออนไลน์สูงขึ้น ขณะเดียวกันร้านค้าต่าง ๆ ก็หันมาเปิดขายบนออนไลน์เช่นกัน