ก.ล.ต.ฟัน “พิชญ์ โพธารามิก” พร้อมพวกปั่นหุ้น MONO-JAS ปรับ 160 ลบ.

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่ง “พิชญ์ โพธารามิก” และผู้ร่วมกระทำความผิดอื่นอีก 4 ราย กรณีสร้างราคาหุ้น MONO และกับผู้ร่วมกระทำความผิดรายอื่นอีก 3 ราย กรณีสร้างราคาหุ้น JAS  เรียกให้ชำระค่าปรับทางแพ่งรวม 44.2 ล้านบาท และ 115.8 ล้านบาท ห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 3 ปี