RPC ชนะ ปตท.ยกเลิกสัญญา ศาลแพ่งสั่งจ่าย 390 ลบ./ปี บวกดบ.

HoonSmart.com>>อาร์พีซีจีแจ้งศาลแพ่งมีคำพิพากษาให้ปตท.ชำระค่าเสียหายให้ปีละ 390 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ หลังได้รับความเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาซื้อขายวัตถุดิบ