เชือด “หมอเสริฐ & ลูกสาว” ปั่นหุ้น BA ปรับ 500 ล้านบาท

ก.ล.ต. เชือด “หมอเสริฐ-ลูกสาว” รวมทั้ง “นฤมล ใจหนักแน่น ” ปั่นหุ้น BA ปรับ 499.45 ล้านบาท ขาดคุณสมบัติเป็นผู้บริหารบจ.