“ปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์” ขายหุ้น DIGI เกลี้ยง 21% ให้ “จิรวุฒิ คุวานันท์”

“ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต” เผย “ปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์” ผู้ถือหุ้นใหญ่ขายหุ้น DIGI ทั้งหมด 21% ให้ “จิรวุฒิ คุวานันท์” ขยับถีอหุ้นใหญ่ เตรียมทำเทนเดอร์ ออฟเฟอร์หุ้นทั้งหมด ราคาหุ้นละ 0.21 บาท