GULF เตรียมขายหุ้นกู้หมื่นล้าน ไม่ปฏิเสธซื้อโรงไฟฟ้าโกลว์ฯ

“กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์” เตรียมเปิดขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1 หมื่นล้านบาท ตั้ง 3 แบงก์ใหญ่ “กรุงเทพ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์” เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ขายเดือนม.ค.62 ไม่ปฏิเสธซือ GLOW