สินมั่นคงฯเลื่อนส่งงบไตรมาส1 เหตุถูกคปภ.ควบคุมทำให้งานช้า

HoonSmart.com>>สินมั่นคงประกันภัย เลื่อนส่งงบไตรมาส 1 เหตุถูกคปภ.ควบคุมทำให้การทำงานล่าช้า

นายอมรศักดิ์ ศรีมงคลชัย กรรมการ บริษัทสินมั่นคงประกันภัย (SMK) ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเลื่อนการนำส่งบการเงิน สำหรับงวดไตรมาส 1 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2567 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

เนื่องจากปัจุบันการดำเนินงานบางส่วนของบริษัทฯอยู่กายใต้การควบคุม โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทำให้มีการปฏิบัติงานบางส่วนต้องใช้ระยะเวลามากขึ้น และ การสรรหาผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ยังไม่แล้วเสร็จ ส่งผลให้บริษัทฯจำเป็นต้องจัดส่งงบการเงินล่าช้ากว่ากำหนด

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเลื่อนการนำส่งงบการเงินสำหรับงวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ออกไป โดยบริษัทฯจะเร่งดำเนินการนำส่งงบการเงินดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไดยเร็วที่สุด หากมีความคืบหน้าประการใดเพิ่มเติม บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป