กบข.จัดสัมมนาผู้แทนสมาชิกประจำปี 2567 “ทรงพล” เลขาธิการคนใหม่โชว์วิสัยทัศน์

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. จัดงานสัมมนาผู้แทนสมาชิก ภายใต้ธีม Freedom for Living : เกษียณมีสุข เพื่อแสดงวิสัยทัศน์การดำเนินงานของเลขาธิการฯ ให้ผู้แทนสมาชิกได้รับทราบเป็นครั้งแรก ภายหลังที่รับตำแหน่งมาตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2567 โดยมีเป้าหมายให้สมาชิกได้มีเงินที่เพียงพอในวันเกษียณอย่างมีอิสรภาพ รวมถึงเปิดเผยแนวทางการดำเนินงานทั้งด้านลงทุน บริการสมาชิก และองค์กร เพื่อให้ผู้แทนสมาชิกมีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานของ กบข. และสามารถถ่ายทอดข้อมูลที่ได้รับในงานสัมมนาในครั้งนี้แก่สมาชิกในสังกัดได้

นอกจากนี้ เลขาธิการฯ และผู้บริหาร กบข. ได้ร่วมชี้แจงตอบทุกคำถามจากผู้แทนสมาชิก เพื่อคลายความสงสัย พร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะจากผู้แทนสมาชิก เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานองค์กรต่อไป โดยงานสัมมนาฯ จัดขึ้น ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ มีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วม 343 ราย