บล.บัวหลวงแนะออมหุ้นทั่วโลกผ่าน ETF-DR ชูกลยุทธ์ “DCA MIX” หนึ่งเดียวในไทย

HoonSmart.com>> บล.บัวหลวง แนะเพิ่มโอกาสสร้างความมั่งคั่งระยะยาว ผ่านการออมหุ้นรอบโลก ด้วยหลักการลงทุนถัวเฉลี่ยต้นทุน (DCA) แบบรายวัน ผ่านกลยุทธ์น้องใหม่ “DCA MIX” หนึ่งเดียวในไทย มีให้เลือกลงทุนถึง 4 กลยุทธ์ย่อย ชูจุดเด่นกระจายการลงทุนใน ETF – DR ออกโดยบล.บัวหลวง ได้ถึง 10 หลักทรัพย์ พร้อมกำหนดสัดส่วนและปรับน้ำหนักการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละตัวได้ด้วยตัวเองตลอดทางการลงทุน

นายบรรณรงค์ พิชญากร กรรมการผู้จัดการอาวุโส กิจการค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ (บล) บัวหลวง เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์การลงทุนทั่วโลกมีความผันผวนจากหลากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง สงคราม, ภาษีการค้า, ราคาน้ำมัน, ค่าเงิน, เงินเฟ้อ, โรคระบาด และอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ผลตอบแทนการลงทุนของตลาดหุ้นแต่ละประเทศไม่ได้มีทิศทางไปในแนวทางเดียวกันเหมือนในอดีต ซึ่งการลงทุนด้วยการกระจายสินทรัพย์ในหลากหลายประเทศ ด้วยหลักการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน Dollar-Cost Averaging (DCA) ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่จะเข้ามาช่วยให้ผู้ที่ต้องการลงทุนในระยะยาวเดินทางถึงเป้าหมายในการเก็บออมความมั่งคั่งได้เร็วยิ่งขึ้น

สำหรับหลักการลงทุนแบบ DCA คือ การซื้อหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอแบบเป็นงวด ๆ ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากัน โดยไม่คำนึงถึงราคาทำให้ตัดปัญหาเรื่องการจับจังหวะตลาดที่บางครั้งก็ยากจะคาดการณ์ พร้อมทั้งช่วยสร้างโอกาสถัวเฉลี่ยต้นทุน และลดความเสี่ยงจากความผันผวนให้น้อยลงกว่าการลงทุนแบบเงินก้อน (Lumpsum) ถือเป็นวิธีการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยให้การลงทุนทำได้ง่ายขึ้นบนความเสี่ยงที่ลดลง จากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่แกว่งตัวขึ้นลงในทุก ๆ วัน ด้วยการเฉลี่ยราคา และยิ่งในช่วงระยะยาวหลักทรัพย์ทั่วโลกมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นจากมูลค่ากิจการและการเติบโตของสินทรัพย์ ทำให้วิธีการนี้สามารถตอบโจทย์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ หลักการลงทุนแบบ DCA ในสินทรัพย์เดียวอาจส่งผลให้พอร์ตมีความผันผวนมากเกินไปและมีความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้หากบริษัทจดทะเบียนเหล่านั้นเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย ดังนั้นการกระจายความเสี่ยงการลงทุนด้วยการถือหลักทรัพย์หลาย ๆ ตัว ผ่านกองทุนดัชนี (ETF) ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงเหล่านั้น นั่นจึงเป็นที่มาให้หลักทรัพย์บัวหลวง ได้พัฒนา DCA กลยุทธ์ใหม่ล่าสุดหนึ่งเดียวในไทย ภายใต้ชื่อ “กลยุทธ์ DCA MIX” ที่มีจุดเด่นสามารถกระจายการลงทุนหุ้นทั่วโลกได้ ผ่านการ DCA แบบรายวัน ใน ETF หรือ DR ที่ออกโดยหลักทรัพย์บัวหลวง ได้ถึง 10 หลักทรัพย์ ครอบคลุมการลงทุนในดัชนีหลักของตลาดหลักทรัพย์ 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย สหรัฐฯ จีน ฮ่องกง และเวียดนาม รวมถึงยังสามารถกำหนดสัดส่วนและปรับน้ำหนักการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละตัวได้ด้วยตัวเองตลอดทางการลงทุน ที่สำคัญไม่ต้องเปิดหลายพอร์ต และไม่เสียค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อน

ปัจจุบัน “กลยุทธ์ DCA MIX” มีให้เลือกลงทุนถึง 4 กลยุทธ์ย่อย คือ

1.กลยุทธ์ DCA MIX Auto Balance (DCAMIXB) ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ตามสภาวะตลาด ภายใต้การบริหารจัดการของผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนบนความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งกลยุทธ์นี้ได้รับความนิยมสูงสุด เพราะออกแบบมาสำหรับผู้ไม่มีเวลาในการติดตามการลงทุน หรือยังไม่มีไอเดียว่าจะกำหนดสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ใดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

2.กลยุทธ์ DCA MIX (DCAMIX) ตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ต้องการแบ่งสัดส่วนเงินลงทุนใน ETF หรือ DR ตามรูปแบบการลงทุนของแต่ละบุคคล โดยคาดหวังผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาว

3.กลยุทธ์ DCA MIX Auto Redemption (DCAMIXR) ตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ต้องการแบ่งสัดส่วนเงินลงทุนใน ETF หรือ DR ตามรูปแบบการลงทุนของแต่ละบุคคล ไปพร้อมกับรับผลตอบแทนระหว่างทาง โดย DCAMIXR จะทำการขายหลักทรัพย์บางส่วนที่เป็นกำไรส่วนเกินจากเงินลงทุนตั้งต้นให้แบบอัตโนมัติ โดยจะขายเมื่อมีกำไรส่วนเกิน 2% และกำไรดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาท

4.กลยุทธ์ DCA MIX Auto Trigger (DCAMIXT) ตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ต้องการแบ่งสัดส่วนเงินลงทุนใน ETF หรือ DR ตามรูปแบบการลงทุนของแต่ละบุคคล มุ่งเน้นการล็อคผลกำไร โดยกลยุทธ์นี้จะมีการขายหลักทรัพย์ทั้งหมดในพอร์ตเพื่อทำกำไรอัตโนมัติ เมื่อพอร์ตมีกำไรถึง 8% และกำไรดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่า 10,000 บาท

ปัจจุบันหลักทรัพย์บัวหลวง มีบริการการลงทุนในหุ้นทั่วโลกผ่านการ DCA ใน ETF และ DR ให้เลือกลงทุนหลากหลายกลยุทธ์ดูแลโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมืออาชีพ ซึ่งเราจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการคำนวณและส่งคำสั่งแบบอัตโนมัติ ไม่ต้องเสียเวลาเฝ้าหน้าจอ และสามารถติดตามผลการลงทุนได้ง่าย ๆ ผ่าน Bualuang iTracker โปรแกรมติดตาม วิเคราะห์ และวัดผลการลงทุนของนักลงทุน และ Streaming ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถสมัครบริการระบบออมหุ้นอัตโนมัติออนไลน์ ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้น 5,000 บาท ง่าย ๆ ไม่ต้องส่งเอกสาร ผ่าน www.bualuang.co.th