คปภ.-ซีอีโอประกันเตือนระวังด้านมืดเทคโนฯ แนะใช้จุดแข็งเพิ่มโอกาสปิดการขาย

HoonSmart.com>>คปภ.-ซีอีโอประกัน เตือนตัวแทน-นายหน้า ปิดด้านมืดการใช้เทคโนโลยี ระวังละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ภัยไซเบอร์ฉกความลับลูกค้า แนะใช้ความเร็ว- แม่นยำเอไอ สร้างประสบการณ์ที่ดี เพิ่มโอกาสปิดการขาย

นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวในงานเปิดโลกอินชัวร์เทคขับเคลื่อนนวัตกรรมประกันสู่โลกดิจิทัล โดยบริษัทฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ ว่า คปภ.เน้นสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัย บริษัทนายหน้าประกันภัย และตัวแทนนายหน้า มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างระบบนิเวศน์ทางเทคโนโลยีดิจิทัลตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน และให้บริการแก่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนและลดระยะเวลา ภายใต้ความปลอดภัยของผู้ใช้

ทั้งนี้ ภาคธุรกิจประกันภัย และคนกลางประกันภัย จำเป็นต้องพัฒนาระบบให้เกิดความปลอดภัย และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน แม้ว่าจะมีขั้นตอนที่หลากหลาย มีความซับซ้อน และต้นทุนสูง ก็จำเป็นต้องทำ

สำหรับ ธุรกิจประกันภัย มีบทบาทสูงในสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโต และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยปีที่ผ่านมามีเบี้ยรับรวมทั้งระบบกว่า 9.1 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.70% โดยเป็นเบี้ยประกันวินาศภัยกว่า 2.4 แสนล้านบาท และส่วนใหญ่เป็นเบี้ยประกันชีวิต โดยมีโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคตตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ ในงานดังกล่าว ยังมีการเสวนาหัวข้อ “บทบาทของ AI กับอุตสาหกรรมประกัน โอกาส และความท้าทาย”

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ให้มุมมองว่า ปัจจุบันบริษัทประกันมองจากมุมของลูกค้า ที่มีการเข้าถึงข้อมูล มีความเข้าใจเลือกประกันตามความต้องการของตัวเอง การใช้เอไอนำข้อมูลมาแยกตามหลักประชากรศาสตร์ เพื่อหาความต้องการเฉพาะรายบุคคล จะทำให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดี จะทำให้เกิดความยั่งยืน

ทั้งนี้ มองว่า เอไอจะไม่มาแทนที่คนประกัน แต่จะเป็นโอกาสของคนประกัน เพราะคนไทยให้ความสนใจทำประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การขายประกันผ่านแพลตฟอร์มการซื้อประกันออนไลน์ก็เป็นช่องทางหนึ่งในการเข้าถึงประชาชนที่มีความต้องการความคุ้มครองเฉพาะตัวที่มีความแตกต่างกันอย่างมาก และมาพร้อมกับความซับซ้อนที่ต้องอาศัยความสามารถของคน

ทุกวันนี้บริษัทประกันมีการใช้เอไอมาเป็นตัวช่วยในการเทรนด์ตัวแทน การประกันสุขภาพ และเอไอยังช่วยเรื่องการแนะนำแบบประกัน แต่สุดท้ายแล้วลูกค้าต้องการความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ที่ต้องพึ่งตัวแทนและนายหน้า

ขณะเดียวกัน การที่มีการนำข้อมูลเข้า และส่งข้อมูลออก ต้องระมัดระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งในฐานะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ธุรกิจดำเนินการตามกฎหมาย PDPA ขอแนะนำว่าให้ระมัดระวังในทุกๆ ขั้นตอนของการส่งผ่านข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และข้อมูลอ่อนไหว อาทิ เชื้อชาติ ศาสนา รวมถึงสุขภาพ จะต้องระมัดระวังในทุกขั้นตอนอย่าละเมิด เพราะกฎหมายมีความรุนแรงมาก

นายจิตวุฒิ ศศิบุตร นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย กล่าวว่า AI มีทั้งแง่บวกและลบ ในแง่บวกหากสามารถนำมาใช้ในการเก็บข้อมูล และเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถนำมาช่วยจับคู่แบบประกัน กับ ความต้องการของลูกค้าได้ จะเพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้สูงขึ้น ช่วยในการบริการเก็บเงิน การจ่ายเคลม การออกเอกสาร ช่วยป้องกันการทุจริตได้ แต่ตัวแทนนายหน้าจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ จึงจะสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าได้ ซึ่งเอไอทำไม่ได้ และเอไอไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้เหมือนมนุษย์

นอกจากนี้ เอไอ ยังช่วยในเรื่องการรวบรวมข้อมูล หากเอไอ สามารถเก็บข้อมูลเชิงลึก แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนางานด้านต่างๆ เช่น สามารถเก็บคำถามที่ตัวแทน และลูกค้า ถามบ่อยๆ แล้วคนนำมาพัฒนาให้เอไอตอบคำถามที่ถูกต้องได้ในอนาคต รวมถึงให้ลูกค้าสามารถทำเคลมได้ด้วยตัวเอง จะช่วยลดเวลาในการทำงาน

อย่างไรก็ตาม ต้องระมัดระวัง เพราะหากข้อมูลที่นำมาให้เอไอไม่ถูกต้อง จะทำให้เกิดความวุ่นวายตามมา และต้องระวังมิจฉาชีพปลอมตัวเข้ามาเป็นเอไอ ด้วยการแฮคเข้ามาในระบบ จะสร้างความเสียหายและทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อบริษัท

นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บลูเวนเจอร์กรุ๊ป  กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทประกันมองการจ่ายเคลม เป็นเครื่องมือในการขาย เมื่อมีการใช้เอไอเข้ามาช่วยในการทำเคลม สิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ให้ได้รับบริการที่รวดเร็ว ได้บริการที่ดีขึ้น ส่วนการประหยัดเรื่องต้นทุนมาเป็นรอง

ยกตัวอย่าง รถชนกัน คันหนึ่งสามารถทำเคลมผ่านมือถือ ถ่ายรูป แล้วส่งเข้าระบบ เอไอ ประเมินราคาและส่งเข้าอู่ได้ทันที กับอีกคันรอเจ้าหน้าที่สำรวจภัยมาทำการประเมินครึ่งชั่วโมง ทำให้คู่กรณีเห็นความแตกต่าง และกลายเป็นจุดขายได้ ขณะที่ ข้อมูลที่สามารถเก็บได้มากขึ้น จะช่วยหน้าบ้านในการพัฒนาแบบประกันที่เหมาะสมได้ทันเวลา เอไอ จึงไม่ใช่เรื่องของการให้บริการเพียงอย่างเดียว

ขณะเดียวกัน การที่เอไอเก็บข้อมูล หากสามารถเก็บสะสมข้อมูลทุจริตได้มากขึ้น จะทำให้ประกันสามารถหาแนวทางป้องกันการทุจริตได้ดีขึ้นเช่นกัน