FETCO เสนอกองทุนแบบใหม่แทน LTF ให้เครดิตภาษี 20%

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เสนอกองทุนแบบใหม่ลงทุนอินฟราฟันด์ผสมหุ้นยั่งยืน ขั้นต่ำ 10 ปี ได้เครดิตภาษี 20% ของเงินลงทุน แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท กระทุ้ง “สมคิด” เร่งผลักดันกฎหมาย กบช. เข้า สนช. ทันรัฐบาลนี้