10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2566

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Mid Long Term Bond_Oct 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอไอเอ อินคัม ฟันด์AIA-IC0.293.240.96--
2เค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษK-FIXED-Z0.412.78----
3เค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพKPVDFI0.762.771.48--
4ฟิลลิปตราสารหนี้ไทยPBOND-1.192.770.18--
5เค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปK-FIXED-A0.182.330.541.27
6กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่มKFAFIX-C0.412.31----
7เค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปK-FIXEDPLUS-A-0.172.270.231.10
8เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด FKKP ACT FIXED-F0.502.261.86--
9เค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออมK-FIXEDPLUS-SSF-0.182.240.21--
10กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่าKFAFIX-A0.322.151.181.85

Short Term Bond_Oct. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพKPVDSF1.022.121.40--
2เคเอ คอร์เปอเรท บอนด์KACB0.522.011.311.83
3เค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษK-CBOND-Z0.501.96----
4บัวหลวงตราสารหนี้สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพBFPVD0.491.890.57--
5เคเคพี ตราสารหนี้พลัส ชนิด FKKP PLUS-F1.071.861.26--
6กรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)KTSTPLUS-P1.031.85----
7เคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัมKASF0.861.771.121.39
8เคเคพี สมาร์ท พลัสKKP S-PLUS0.851.77----
9เคเคพี สมาร์ท พลัส ชนิด FKKP S-PLUS-F0.851.77----
10เคเคพี สมาร์ท พลัส ชนิดเพื่อการออมKKP S-PLUS-SSF0.851.77----

Money Market_Oct. 2023

ลำดับลำดับลำดับ6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพT-NMRMF0.981.590.680.76
2เคเคพี ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพKKP MMRMF0.961.550.730.79
3เคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ หน่วยลงทุนชนิด F*KKP MP-F0.931.510.80--
4ธนชาตบริหารเงินT-CASH0.951.470.740.88
5แอล เอช ตลาดเงิน ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการLHMM-L0.911.43----
6ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพDAOL-MONYRMF0.861.400.72--
7ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอยTCMFENJOY0.881.400.760.96
8ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคลTCMF-I0.871.380.770.99
9แอล เอช ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพLHMMPVD0.881.360.65--
10เคเคพี มันนี่ โพสิทีฟKKP MP0.841.340.640.81

Global Bond_Oct. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ดาโอ โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลDAOL-TRBOND-A-0.209.30-2.55--
2วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ลงทุนสถาบันONE-GLOBHY-I1.276.401.951.32
3วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-GLOBHY-R1.146.131.691.06
4ทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง Active Bond PlusTMB-T-ES-APlus0.552.26----
5เคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-GCINCOME-A-2.451.70-4.03-0.88
6เคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติKT-GCINCOME-R-2.451.69-4.03-0.88
7ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล เครดิต อินคัม ฟันด์USI-4.781.13----
8ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคลUFFF-I0.640.97----
9พรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้ ชนิดสะสมมูลค่าPRINCIPAL GPS-A-0.510.73-2.81-0.25
10ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์UFFF0.510.70-0.09--

Emerging Market Bond_Oct. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่าK-APB-A(A)-6.217.53-9.55-2.99
2อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์AEOB0.056.46-6.83-2.99
3ทีเอ็มบี Emerging BondTMBEBF-2.072.65-6.41-2.49
4ทีเอ็มบี Asian BondTMBASIAB-5.580.55-8.98-3.18
5เอ็มเอฟซี ไชน่า บอนด์MCBOND-1.600.39----
6ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่SCBEMBOND-7.270.14-7.93-1.95
7ไทยพาณิชย์ Asian Fixed Income(ชนิดสะสมมูลค่า)SCBABOND(A)-4.84-1.06----
8เคแทม ตราสารหนี้เอเชีย ชนิดสะสมมูลค่าKT-ASIANBOND-A-2.20-2.00----
9เคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-CHINABOND-A-5.28-3.28----
10แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่าASP-CHINABOND-A-9.77 -7.74----

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2566

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2566

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2566

ขอบคุณข้อมูลจาก