10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2566

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2566
เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Global Equity_Oct. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษPrincipal GOPP-X2.5019.80----
2พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดเพื่อการออมPRINCIPAL GOPP-SSF1.3817.25----
3พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มPRINCIPAL GOPP-C1.3817.24-8.85--
4พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าPRINCIPAL GOPP-A1.3817.24-8.854.49
5เอ็มเอฟซี โกลบอล คอนซูเมอร์ เทรนด์MCONT-5.1811.2----
6ไทยพาณิชย์ Global Quality Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGQUAL(E)-0.789.23----
7ไทยพาณิชย์ Global Quality Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBGQUAL(A)-1.338.06----
8กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผลKFGBRAN-ID-6.407.94----
9ธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออมT-ES-GCG-SSF-1.397.62----
10ธนชาต อีสท์สปริง Global Capital GrowthT-ES-GCG-1.297.49-1.94--

Asia Pacific ex-Japan Equity_Oct. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ยูโอบี สมาร์ท เอเชียUOBSA9.1716.613.524.7
2เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKWI ASM RMF4.6815.106.686.53
3เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟKWI ASIAN SM4.9715.067.397.22
4ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้TISCONA-9.4810.80-8.93-1.69
5ไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBAXJ(E)-7.048.72----
6เค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุนK-ASIA-5.558.424.782.00
7บัวหลวงหุ้นเอเชียB-ASIA-8.237.66-0.763.39
8ไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBAXJ(A)-7.517.64----
9ไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดเพื่อการออม)SCBAXJ(SSF)-7.517.64----
10บัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพB-ASIARMF-8.037.60-1.161.78

Emerging Market Equity_Nov. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟKWI EE EURO14.1537.791.18-2.21
2บิคBIC-3.2411.3-16.32 -6.73
3เค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุนK-SEMQ-4.9910.32-7.41-0.91
4ดาโอ ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์DAOL-DEWORLD-7.539.31----
5เอ็มเอฟซี อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตM-EM-8.187.38----
6แอสเซทพลัสบริคASP-BRIC-6.487.13-10.28-3.62
7เคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-EMEQ-A-6.285.93-10.10--
8ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพTMBEAERMF-7.504.34-8.42-7.36
9เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้K-GEMO-8.364.33-6.570.13
10ทีเอ็มบี Emerging Active EquityTMBEAE-7.794.26-8.65-7.44

US Equity_Oct. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคเคพี NDQ100 - HEDGED ชนิด FKKP NDQ100-H-F7.1421.05----
2บีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100BCAP-USND1007.0220.887.36--
3ทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่าTLUSNDQ-H-A7.1520.71----
4เคเคพี NDQ100 - HEDGED ชนิดเพื่อการออมKKP NDQ100-H-SSF6.9620.66----
5เคเคพี NDQ100 - HEDGED ชนิดทั่วไปKKP NDQ100-H6.9620.66----
6ทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออมTLUSNDQ-H-SSF7.1420.66----
7ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBNDQ(SSFE)7.2020.66----
8ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBNDQ(E)7.1920.64----
9ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBNDQ(P)6.9820.32----
10ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBNDQ(A)7.0420.32----

Europe Equity_Oct. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค ดัชนีหุ้นยุโรปK-EUX-6.2912.7413.917.30
2ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTISCOEU-A-6.7411.7312.446.25
3ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมTISCOEU-SSF-6.7411.73----
4ยูโร ไฮดิวิเดนด์EHD-6.629.8613.395.82
5ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรทTMBEG-5.998.6511.577.68
6ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEUROPE(P)-12.767.91----
7ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBEUROPE(SSFE)-12.797.88----
8ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพTMBEGRMF-6.397.7910.987.05
9เอ็มเอฟซี คอนติเนนทัล ยูโรเปียน อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปMEURO-G-5.627.45----
10ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออม)SCBEUROPE(SSF)-13.266.73----

Japan Equity_Oct. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสนิปปอนโกรทASP-NGF17.8036.2028.7112.80
2ทหารไทย Japan Active EquityTMBJPNAE12.7120.2114.575.87
3ธนชาตเจแปน อิควิตี้T-JapanEQ12.4320.1414.545.47
4เค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-A ชนิดสะสมมูลค่าK-JPX-A(A)9.8618.5513.407.73
5ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBNK225E8.0514.7412.17
6ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBJAPAN(P)6.4913.91----
7ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBJAPAN(SSFE)6.4613.89----
8ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นSCBNK2257.5013.5911.048.12
9ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผลSCBNK225D7.4713.5411.088.13
10ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMJAPAN(A)5.9913.29----

China Equity_Oct. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่าUOBSGC4.9618.860.117.44
2ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBCEHE-10.9916.60-15.09--
3ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBCEHP-11.4415.47-15.91--
4ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์SCBCEH-11.4415.44-15.94-10.36
5ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBCE(SSFE)-4.6215.24----
6ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBCEE-4.6215.23-9.53--
7กรุงศรีไชน่าอิควิตี้KF-CHINA-11.5114.67-15.76-11.61
8ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้TISCOCH-11.1814.50-16.01-10.72
9ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพTCHRMF-11.1514.40-15.87-10.72
10ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBCEP-5.0414.27-10.30--

Global Health Care_Oct. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ยูไนเต็ด ไชน่า เฮลท์แคร์ อินโนเวชั่น ฟันด์UCHI-13.14-4.98----
2แอล เอช เฮลธ์ อินโนเวชั่น ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์LHHEALTH-E-5.71-5.95----
3แอล เอช เฮลธ์ อินโนเวชั่น ชนิดสะสมมูลค่าLHHEALTH-A-5.71-5.95----
4แอล เอช เฮลธ์ อินโนเวชั่น ชนิดจ่ายเงินปันผลLHHEALTH-D-5.71-5.99----
5พรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น ชนิดสะสมมูลค่าPRINCIPAL GHEALTH-A-7.73-6.61----
6เอ็มเอฟซี เฮลธ์ อินโนเวชั่น ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพMHEALTHPVD-9.26-7.22----
7เอ็มเอฟซี เฮลธ์ อินโนเวชั่น ชนิดเพื่อการออมMHEALTHSSF-9.26-7.23----
8เอ็มเอฟซี เฮลธ์ อินโนเวชั่น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปMHEALTHG-9.26-7.23----
9เอ็มเอฟซี เฮลธ์ อินโนเวชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพMHEALTHRMF-9.23-7.45----
10เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่าKWI HCARE-A-1.60-7.9310.286.06

Property - Indirect Global_Oct. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ เจแปน รีทTJREIT-1.37-4.575.702.48
2เคเคพี ไพรเวท รีท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดทั่วไปKKP PREIT-UI8.31-4.68----
3เคเคพี ไพรเวท รีท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติKKP PREIT-UI-R8.31-4.68----
4ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property FlexibleTMB-ES-APPF-13.17-8.43-7.81--
5เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติKWI APREIT-R-17.40-9.79-5.56-3.50
6เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่าKWI APREIT-A-17.40-9.79-5.56-3.50
7กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่าKFGPROP-A-13.47-10.58-3.50--
8กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลKFGPROP-D-13.48-10.58-3.50-0.30
9ทิสโก้ โกลบอล รีทTGREIT-14.20-10.78-6.88--
10แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่าASP-PRE-UI-A-4.26-11.04----

Global Allocation_Oct. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติUEMIF-A-4.59 8.18-5.98-1.52
2ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติUEMIF-N-4.638.15-5.98-1.53
3ไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBAPLUSA-6.403.87-1.76-0.45
4ไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)SCBAPLUS-6.403.86-1.76-0.45
5เค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพK2040RMF-4.043.49----
6เค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพK2035RMF-4.183.34----
7เอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติงM-VI-6.583.243.232.06
8ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์UOBSAI-6.363.09-1.79-0.45
9ยูไนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์UAI-6.452.88-1.86-0.67
10บีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท พลัสBCAP-GMA Plus-5.012.23----

Commodities Precious Metals_Oct. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคเคพี โกลด์KKP GOLD3.0520.370.286.67
2เคเคพี โกลด์ ชนิด FKKP GOLD-F3.0520.37----
3ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGOLDH(SSFE)-1.1616.91----
4ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGOLDHE-1.1716.910.37--
5พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษPRINCIPAL iGOLD-X-1.1616.54-0.04--
6ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBGOLDHP-1.3816.40-0.06--
7ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดเพื่อการออม)SCBGOLDH-SSF-1.3816.40-0.06--
8ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์SCBGOLDH-1.3816.40-0.068.14
9พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม EPRINCIPAL iGOLD-E-1.4915.9----
10เค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่าK-GOLD-A(A)-1.2015.890.10--

Commodities Energy_Oct. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์I-OIL13.414.0742.29-3.37
2ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6TOIL69.701.0440.60-9.51
3ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์TISCOOIL10.64-3.0734.984.75
4ไทยพาณิชย์ออยล์SCBOIL9.98-3.9033.514.71
5เค ออยล์K-OIL10.16-3.9933.974.62
6กรุงศรี ออยล์KF-OIL8.27-4.8832.893.40
7แอสเซทพลัสออยล์ASP-OIL9.32-4.9331.854.08
8ทหารไทยออย์ฟันด์TMBOIL16.86-6.0341.407.16
9เคแทม ออยล์ ฟันด์KT-OIL16.20-6.8240.056.66

Foreign Investment Miscellaneou_Oct. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBGPA(A)-0.917.08----
2เค อะกริคัลเจอร์K-AGRI3.576.6513.003.46
3ออล เอเชีย อีควิตี้ASIA-E0.894.95-2.780.17
4วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยONE-LS3-UI3.704.63----
5วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยONE-LS2-UI3.154.54----
6วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยONE-LS-UI2.194.04----
7เค เอเชีย ไฮยีลด์ D ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-AHYD-UI-1.333.68----
8เคแทม ออล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่าKT-AASIA-A-3.482.72-0.013.00
9พรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลPRINCIPAL GCF-D3.80-0.0221.017.94
10กรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15KTF15-2.93-2.02----

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2566

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2566

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2566

ขอบคุณข้อมูลจาก