10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2566

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Global Equity_July. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดเพื่อการออมPRINCIPAL GOPP-SSF19.2522.59----
2พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มPRINCIPAL GOPP-C19.2522.59-1.93--
3พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าPRINCIPAL GOPP-A19.2522.59-1.934.79
4กรุงศรีโกลบอลโกรท ชนิดสะสมมูลค่าKFGG-A15.3215.14----
5กรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบันKFGG-I15.3215.14----
6กรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการเลี้ยงชีพKFGGRMF15.3114.92----
7กรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออมKFGGSSF15.2814.89----
8ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBPGF(SSFE)3.3514.74----
9ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBPGF(E)3.3514.72----
10วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผลONE-UGG-ASSF15.0814.46-4.09--

Asia Pacific ex-Japan Equity_July. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์KF-ORTFLEX-0.6011.371.807.01
2เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟKWI ASIAN SM10.608.868.432.62
3เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKWI ASM RMF10.158.347.671.99
4บัวหลวงหุ้นเอเชียB-ASIA0.244.325.623.53
5บัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพB-ASIARMF0.323.745.11--
6ยูโอบี สมาร์ท เอเชียUOBSA9.633.736.82.27
7บัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการออมB-ASIASSF-0.263.01----
8ไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBAXJ(E)0.902.73----
9ไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดเพื่อการออม)SCBAXJ(SSF)0.401.70----
10ไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBAXJ(A)0.401.70----

Emerging Market Equity_July. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟKWI EE EURO30.1842.66-1.35-3.14
2ทิสโก้ ละติน อเมริกาTISCOLAF11.5928.4111.04-0.73
3กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้KF-LATAM15.2420.259.060.80
4เอ็มเอฟซี อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตM-EM2.6410.71----
5เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้K-GEMO2.529.77-0.040.75
6ทีเอ็มบี Emerging Active EquityTMBEAE1.899.22 -4.22-6.28
7ดาโอ ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์DAOL-DEWORLD10.739.18----
8ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพTMBEAERMF2.048.94-4.07-6.17
9เค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุนK-SEMQ2.186.87-2.35-0.62
10แอสเซทพลัสบริคASP-BRIC-3.482.45 -6.83-3.48

US Equity_July. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFUSRMF19.7521.33----
2กรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออมKFUSSSF18.8820.93----
3ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBNDQ(SSFE)27.8020.03----
4ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBNDQ(E)27.7920.01----
5ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBNDQ(P)27.7819.85----
6บีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100BCAP-USND10027.7419.8411.38--
7ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBNDQ(A)27.6219.69----
8เคเคพี NDQ100 - HEDGED ชนิด FKKP NDQ100-H-F28.0119.50----
9ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดเพื่อการออม)SCBNDQ(SSF)27.4819.42----
10เคเคพี NDQ100 - HEDGED ชนิดทั่วไปKKP NDQ100-H27.8019.12----

Europe Equity_July. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค ดัชนีหุ้นยุโรปK-EUX9.6825.4815.137.46
2ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมTISCOEU-SSF8.7324.08----
3ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTISCOEU-A8.7324.0713.606.37
4ยูโร ไฮดิวิเดนด์EHD5.6718.9613.905.36
5เอ็มเอฟซี คอนติเนนทัล ยูโรเปียน อิควิตี้MEURO9.1417.30----
6ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBEUROPE(SSFE)17.3616.92----
7ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEUROPE(P)17.3616.92----
8ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออม)SCBEUROPE(SSF)16.73 15.66----
9ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ ชนิดสะสมมูลค่าSCBEUROPE(A)16.7415.66----
10กรุงศรียุโรปอิควิตี้KF-EUROPE15.9812.996.684.28

Japan Equity_July. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสนิปปอนโกรทASP-NGF23.3432.1030.5511.94
2ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBJAPAN(SSFE)21.1525.18----
3ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBJAPAN(P)21.1525.16----
4ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออม)SCBJAPAN(SSF)20.5123.82----
5ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBJAPAN(A)20.5123.81----
6ทหารไทย Japan Active EquityTMBJPNAE16.6321.6816.744.28
7ธนชาตเจแปน อิควิตี้T-JapanEQ16.1721.6316.343.86
8ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBNK225E22.8221.4816.59--
9ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผลSCBNK225D22.2020.3515.478.96
10ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMJP22.1720.2915.148.33

China Equity_July. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่าUOBSGC6.77-0.743.884.49
2ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBCHA(SSFE)-1.71-4.68----
3ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBCHAE-1.71-4.68-5.76--
4ไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแชร์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMCHA-2.12-5.28----
5ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBCHAP-2.22-5.57-7.54--
6ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBCEHE-5.62-5.60-11.18--
7ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBCHAA-2.19-5.64----
8ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดเพื่อการออม)SCBCHA-SSF-2.20-5.64----
9ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์SCBCHA-2.20-5.64-6.690.55
10กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผลKF-HCHINAD-10.41-5.83-3.95-0.02

Global Health Care_July. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ASP-IHEALTH6.4618.92-0.04--
2ไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGHC1.516.145.235.96
3ไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBGHCA1.205.67----
4ไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์SCBGHC1.185.624.705.44
5เคเคพี โกลบอล เฮลธ์แคร์KKP GHC1.064.904.304.38
6ธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์T-Healthcare1.234.524.385.34
7ธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพT-HealthcareRMF1.104.153.924.88
8เคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-HEALTHCARE-A0.823.343.965.61
9เคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-HEALTHC RMF0.703.053.645.21
10ไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBGHCP-3.791.291.46--

Property - Indirect Global_July. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ เจแปน รีทTJREIT4.27-3.696.172.85
2แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่าASP-PRE-UI-A-5.99-8.64----
3แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายเงินปันผลASP-PRE-UI-D-5.99-9.71----
4ยูไนเต็ด โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด์ ซีเลคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย NUGREF-UI-N-5.13-10.27----
5เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพIREITPVD-4.23-10.63----
6เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปIREITG-4.23-10.63-4.61-5.33
7กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่าKFGPROP-A-7.18-10.80-0.42--
8กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลKFGPROP-D-7.18-10.80-0.421.40
9ทีเอ็มบี Global PropertyTMBGPROP-6.69-10.861.05-3.02
10ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGPROPRMF-6.66-11.171.02-2.94

Global Allocation_July. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติงM-VI2.998.38 6.022.81
2เอไอเอ โกลบอล แอกเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์AIA-GAA5.846.81----
3เค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพK2040RMF6.226.42----
4เค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพK2035RMF6.336.42----
5เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-IGF-A5.814.553.654.38
6เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติKT-IGF-R5.804.543.664.38
7เอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอร์ติเบิล บอนด์MCONVERT3.324.53----
8ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์นTMBGRR1.494.501.00-0.24
9บีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท พลัสBCAP-GMA Plus2.844.26----
10เอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนิดสะสมมูลค่าM-MULTI-A2.544.201.87--

Commodities Precious Metals_July. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGOLDH(SSFE)0.768.53----
2ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGOLDHE0.768.52-1.53--
3พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษPRINCIPAL iGOLD-X0.98.35-1.86
4ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBGOLDHP0.558.05-1.95--
5ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดเพื่อการออม)SCBGOLDH-SSF0.558.05-1.94--
6ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์SCBGOLDH0.558.05-1.967.66
7พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม EPRINCIPAL iGOLD-E0.647.91----
8เค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่าK-GOLD-A(A)0.457.71-1.59--
9พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มPRINCIPAL iGOLD-C0.517.67-2.44--
10เค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผลK-GOLD-A(D)0.407.60-1.977.49

Commodities Energy_July. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์I-OIL7.77-5.3334.89-4.79
2ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6TOIL64.36-9.4033.23-10.65
3ทิสโก้ ยูเอส ออยล์TUSOIL3.71-10.3532.64-10.18
4ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์TISCOOIL5.48-11.7928.284.10
5ไทยพาณิชย์ออยล์SCBOIL4.92-12.5727.154.20
6เค ออยล์K-OIL5.18-12.6827.624.10
7กรุงศรี ออยล์KF-OIL3.93-13.3426.943.03
8แอสเซทพลัสออยล์ASP-OIL3.86-13.4225.543.41
9ทหารไทยออย์ฟันด์TMBOIL9.93-15.5432.265.54
10เคแทม ออยล์ ฟันด์KT-OIL9.84-15.8931.755.08

Foreign Investment Miscellaneou_July. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 3SCBGTTG324.3815.71----
2ไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBGPA(A)4.5910.22----
3วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยONE-LS2-UI3.327.08----
4วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยONE-LS-UI2.965.96----
5เค อะกริคัลเจอร์K-AGRI6.615.7113.913.25
6ดาโอ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยDAOL-CRETURN6M2-UI5.064.90----
7เค เอเชีย ไฮยีลด์ D ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-AHYD-UI-2.343.62----
8เคแทม โกลบอล เนกซ์ เทรนด์ ทริกเกอร์ ฟันด์ 2KTGNEXT25.383.11----
9เคแทม โกลบอล เนกซ์ เทรนด์ ทริกเกอร์ ฟันด์KTGNEXT5.612.84----
10ดาโอ ยุโรป 8MDAOL-EUROPE8M1.072.82----

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2566

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2566

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2566

 

ขอบคุณข้อมูลจาก