10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2566

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Equity Large Cap_July. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBTHAICGP-1.289.167.781.31
2ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพTHDRMF1.548.3416.094.83
3ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมTISCOHD-SSF1.468.27----
4ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTISCOHD-A1.468.2716.725.38
5ไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า)SCBTHAICGA-1.817.997.390.91
6พรินซิเพิล หุ้นปันผลPRINCIPAL DEF-0.477.3411.401.90
7ทิสโก้หุ้นทุนปันผลTISCOEDF-2.536.987.421.39
8พรินซิเพิล หุ้นระยะยาว TPRINCIPAL LTF-T-0.906.5110.22 1.15
9ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทยUTHAICG-1.595.976.06-1.46
10เค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบันK-STAR-I(D)-6.875.697.97--

Equity Small Mid Cap_July. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษASP-SME-SSFX3.4013.0815.91--
2แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-SMELTF-T3.3613.0215.7211.94
3แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาวชนิดไม่มีประโยชน์ทางภาษีASP-SMELTF-A3.3613.0215.72--
4แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมASP-SME-SSF3.3412.9715.74--
5แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ASP-SME3.3012.9316.7212.79
6แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12ASP-T124.7110.33----
7ไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBQUALITYE-2.907.199.87--
8อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ - ชนิดสะสมมูลค่าABSM-2.776.5814.332.13
9ไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio ชนิดสะสมมูลค่าSCBQUALITYA-3.266.399.05--
10บัวหลวงธนคมBTK-0.614.6910.780.28

Property Indirect_July. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์T-Property-11.06-2.17-5.30-3.49
2ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพT-PropertyRMF-10.87-2.30-5.19-3.6
3ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิลT-PropInfraFlex-11.57-3.31-4.92-2.64
4แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์LHPROPINFRA-E-11.31-4.57----
5แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผลLHPROPINFRA-D-11.32-4.63-7.2-3.14
6แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้LHTPROP-11.77-4.63-7.58-3.41
7แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพLHTPROPRMF-11.79-4.72-7.01-2.38
8เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์MPDIVUNIT-12.75-4.78----
9เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการลงทุนMPDIVMF-12.75-4.78-6.87-3.18
10เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพMPDIVPVD-12.74-4.79----

Aggressive Allocation _July. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-MRF0.6411.0910.513.56
2แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่าLHMSFL-A-2.399.9012.364.30
3แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติLHMSFL-R-2.399.9012.374.32
4แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผลLHMSFL-D-2.409.8412.324.28
5เอไอเอ คอมบายด์ แอกเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์AIA-IAA3.076.43----
6เวลธ์พลัส อัลติเมทWP-ULTIMATE4.185.69----
7พรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพPRINCIPAL AARMF3.465.246.501.69
8เอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพMIF-PVD-1.673.44----
9เอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์MIF-U-1.673.44----
10เอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปMIF-G-1.673.445.37-2.21

Moderate Allocation_July. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี
1เอไอเอ คอมบายด์ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์AIA-IMA2.294.98 --
2เวลธ์พลัส สปาร์คWP-SPARK2.984.84--
3อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ล แคปปิตอลABFC-1.754.443.66
4เค ฟิต แอลโลเคชั่น MK-FITM2.153.371.41
5ไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ลSCBFLX-1.353.043.88
6เอไอเอ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์AIA-TMA-1.841.95--
7ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576SCB25760.961.902.31
8เวลธ์พลัส บาลานซ์WP-BALANCED2.381.55--
9เอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยM-INCOMEAI-2.731.291.13
10แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่าASP-AAA-A0.101.152.73

Conservative Allocation_July. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออมMIPLUS-SSF-0.994.90----
2เอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปMIPLUS-G-0.994.90----
3เอไอเอ คอมบายด์ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์AIA-ICA1.383.14----
4อเบอร์ดีน แวลูABV-1.092.771.18-0.07
5อเบอร์ดีน แบบผสม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพABMI-MF PVD-1.022.671.92--
6เวลธ์พลัส ไลท์WP-LIGHT0.701.92----
7เอไอเอ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์AIA-TCA-0.601.59----
8เค ฟิต แอลโลเคชั่น SK-FITS0.971.560.620.64
9ทหารไทย อินคัมพลัสTMBINCOME0.751.400.70.00
10กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณB-SENIOR-1.581.261.400.94

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2566

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2566

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2566

 

ขอบคุณข้อมูลจาก