10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2566

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Mid Long Term Bond_July. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพKPVDFI1.042.521.58--
2เค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษK-FIXED-Z0.812.43----
3เค ตราสารหนี้ AB 2022BK-AB22B0.772.38-1.41--
4เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด FKKP ACT FIXED-F0.842.141.97--
5กรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนพิเศษKTFIXPLUS-X0.672.08----
6เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF0.812.072.152.29
7กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่มKFAFIX-C0.772.05----
8เค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปK-FIXEDPLUS-A0.582.030.511.20
9เค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออมK-FIXEDPLUS-SSF0.562.000.50--
10ฟิลลิปตราสารหนี้ไทยPBOND0.561.990.69--

Short Term Bond_July. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคเอ คอร์เปอเรท บอนด์KACB0.842.101.461.81
2เค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษK-CBOND-Z0.812.04----
3เค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพKPVDSF1.001.911.36--
4แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพLHDEBTPVD0.621.761.05--
5ทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพTMBBFRMF0.711.761.141.47
6กรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพPVDKTFIX-1Y3Y0.581.731.16--
7ธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพT-NFRMF0.711.690.831.18
8ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBABRMF0.641.631.021.27
9เค แพลน 1K-PLAN10.661.621.081.38
10บัวหลวงตราสารหนี้สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพBFPVD0.541.590.56--

Money Market_July. 2023

ลำดับลำดับลำดับ6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพT-NMRMF0.801.210.520.70
2เคเคพี ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพKKP MMRMF0.761.170.560.73
3เคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ หน่วยลงทุนชนิด F*KKP MP-F0.741.140.66--
4ธนชาตบริหารเงินT-CASH0.761.120.600.83
5แอล เอช ตลาดเงิน ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการLHMM-L0.711.10----
6ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคลTCMF-I0.691.080.670.96
7ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอยTCMFENJOY0.701.080.650.92
8ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพDAOL-MONYRMF0.711.07----
9ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปTCMF0.661.020.630.81
10แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนใต้การบริหารจัดการLHTREASURY-L0.691.00----

Global Bond_July. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ดาโอ โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลDAOL-TRBOND-A1.665.33-0.99--
2วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ลงทุนสถาบันONE-GLOBHY-I2.625.022.101.38
3วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-GLOBHY-R2.504.761.851.12
4เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดสะสมมูลค่าM-SMART INCOME-AC-1.311.751.180.63
5เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตM-SMART INCOME-AR-1.281.681.160.60
6กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัมKF-CSINCOM-0.880.28-0.430.56
7ไทยพาณิชย์ อินคัม ชนิดสะสมมูลค่าSCBINCA-0.920.27-0.460.50
8ไทยพาณิชย์ อินคัม ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติSCBINCR-0.920.27-0.460.50
9เคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-MFB-A-0.530.26-4.26-1.40
10กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมKF-SINCOME-0.960.24-0.420.57

Emerging Market Bond_July. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์AEOB2.288.03-5.32-2.70
2ทีเอ็มบี Emerging BondTMBEBF0.142.69-5.23-2.09
3เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่าK-APB-A(A)-4.900.90-7.42-2.35
4เอ็มเอฟซี ไชน่า บอนด์MCBOND-0.15-1.34----
5ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่SCBEMBOND-1.80-1.56-5.90-1.03
6ไทยพาณิชย์ Asian Fixed Income(ชนิดสะสมมูลค่า)SCBABOND(A)-3.64-1.92----
7ทีเอ็มบี Asian BondTMBASIAB-2.74-4.39-7.89-2.78
8เคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-CHINABOND-A-4.48-10.37----
9แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่าASP-CHINABOND-A-14.48-11.01----
10แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติASP-CHINABOND-R-14.52-11.1----

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2566

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2566

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2566

ขอบคุณข้อมูลจาก