ทีเอ็มบีธนชาต ปล่อยสินเชื่อสีเขียว 2,070 ล้านบ. ให้อินโน พรีคาสท์ ขยายกำลังการผลิต

HoonSmart.com>>ทีเอ็มบีธนชาต ให้การสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว ในวงเงินรวม 2,070 ล้านบาท แก่บริษัท อินโน พรีคาสท์ โรงงานพรีคาสท์สีเขียว (Green Factory) แห่งแรกของไทย ที่ใช้แนวคิด “ขยะเหลือศูนย์” และนำเข้าเทคโนโลยีสีเขียว “คาร์บอนเคียว” เข้ามาใช้เป็นรายแรกในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกำลังการผลิตและขยายตลาด มุ่งสู่ผู้นำอันดับหนึ่งด้านการผลิตพรีคาสท์คาร์บอนต่ำแห่งเดียวในประเทศไทย

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต ได้ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับ นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง (PSH) และนายพรเทพ ศุภธราธาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด ในการลงนามสัญญาแลกหุ้นเพื่อเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง  โดยการสวอปหุ้นของ อินโน พรีคาสท์ และบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง (GEL) ในโอกาสที่ ทีทีบี เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ลูกค้าธุรกิจไว้วางใจ ผ่านทีมที่ปรึกษาทางการเงินมากประสบการณ์ โดยเฉพาะการวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนที่ตอบโจทย์ธุรกิจ พร้อมกับได้สนับสนุนสินเชื่อสีเขียวสำหรับธุรกิจ รวมวงเงิน 2,070 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด เพื่อเพิ่มศักยภาพและรองรับการเติบโตของธุรกิจ

โดย ทีทีบี เล็งเห็นและเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีแผนพัฒนาและปรับปรุงโรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพกำลังการผลิต เพื่อรองรับความต้องการจากทั้งในและต่างประเทศที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น มุ่งสู่ผู้นำอันดับหนึ่งในตลาดแผ่นพรีคาสท์ที่มีคุณภาพ และลดการสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมโดยการผลิตพรีคาสท์คาร์บอนต่ำเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย สอดรับกับเป้าหมายที่ ทีทีบี ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนด้านธุรกิจ ด้วยการขับเคลื่อนองค์กรสู่การธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) พร้อมเชื่อมโยงการดำเนินงานตามหลัก ESG โดยการร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นความมุ่งมั่นร่วมกันในการช่วยลดมลภาวะที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดย ทีทีบี พร้อมเคียงข้างสนับสนุนให้ลูกค้าธุรกิจประสบความสำเร็จในทุกสถานการณ์และเติบโตอย่างยั่งยืน