ตลท.เตือนศึกษาข้อมูล TSF เปิดเทรด 12 มิ.ย.-20 มิ.ย.นี้ ก่อนเพิกถอนหุ้น 21 มิ.ย.

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ถือหุ้น-ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อขาย TSF ส่งท้ายระหว่าง 12-20 มิ.ย.66 ก่อนถูกเพิกถอนออกจากตลาด 21 มิ.ย.นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ (TSF) เป็นระยะเวลา 7 วันทำการ ระหว่างวันที่ 12-20 มิ.ย.2566 โดยผู้ลงทุนต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance และจะดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ TSF จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย.2566 เป็นต้นไป

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อขาย TSF ก่อนเพิกถอน หลังจากไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนกรณีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหลักทรัพย์ TSF ในวันแรกที่มีการซื้อขาย (วันที่ 12 มิถุนายน 2566) หากในวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ TSF ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงไม่มีการกำหนด Ceiling & Floor ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นและเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ TSF แล้ว ในวันทำการถัดไป Ceiling & Floor ของหลักทรัพย์ TSF จะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นำหลักทรัพย์ TSF มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai Index)