บลจ.ทิสโก้ออกทริกเกอร์หุ้นไทย มั่นใจการเมืองหนุน ศก.ฟื้น ราคาหุ้นถูก

HoonSmart.com>> “บลจ.ทิสโก้” เปิดขาย “กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#11” (TEQT5M11) IPO ระหว่าง 6-8 มิ.ย. 66 มั่นใจบริหารให้ถึงเป้าหมายตามกำหนด ชี้หลากปัจจัยหนุน เศรษฐกิจฟื้นตัว ทั้งในแง่ของการบริโภค และการท่องเที่ยว อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ ราคาหุ้นหลายกลุ่มปรับลงมาแรงจนน่าสนใจ พร้อมคาดรัฐบาลชุดใหม่จะเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจ

นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทิสโก้ จำกัด เปิดเผยว่า ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหุ้นไทยปรับตัวแรงส่วนหนึ่งเพราะนักลงทุนยังรอดูความชัดเจนการจัดตั้งรัฐบาล และรอประเมินว่านโยบายรัฐบาลใหม่จะส่งผลกระทบในเชิงบวกและลบต่อแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างไรบ้าง ส่งผลให้ราคาหุ้นหลายกลุ่มปรับตัวลงมาอยู่ในระดับที่น่าสนใจอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จ รัฐบาลใหม่ที่เข้ามาบริหารประเทศ คาดว่าจะดำเนินนโยบายส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ในหลายๆ กลุ่มอุตสาหกรรม และจะทำให้นักลงทุนกลับมามีความมั่นใจ และส่งผลหุ้นไทยปรับตัวฟื้นขึ้นมาได้

นอกจากนี้ หากมองภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันพบว่าการบริโภคในประเทศฟื้นตัวแข็งแกร่ง อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำเอื้อต่อการลงทุน ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเริ่มกลับมาฟื้นตัว ปัจจัยดังกล่าวนอกจากจะหนุนการบริโภคในประเทศให้เพิ่มขึ้นแล้ว ยังส่งผลทางอ้อมให้ธุรกิจโรงพยาบาลในไทยมีจำนวนผู้ป่วยต่างชาติเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ด้วยราคาหุ้นไทยที่ปัจจุบันลงมาซื้อขายอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 7 ปี และจากปัจจัยบวกข้างต้น บลจ.ทิสโก้มองว่าในช่วงนี้จึงเป็นจังหวะการลงทุนที่ดี จึงจับจังหวะเสนอขายกองทุนทริกเกอร์หุ้นไทย ด้วยการเปิดเสนอขาย กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#11 (TEQT5M11) ความเสี่ยงระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง) ตั้งเป้าหมายเลิกโครงการเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.50 บาท/หน่วยภายในระยะเวลา 5 เดือน เปิดเสนอขายครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2566 มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท

“บลจ.ทิสโก้มั่นใจว่าจะสามารถบริหารกองทุน TEQT5M11 ให้ถึงเป้าหมายในกำหนดได้ เพราะในเชิงพื้นฐานบริษัทจดทะเบียนไทยนั้นยังแข็งแกร่ง แต่ราคาหุ้นหลายกลุ่มกลับลงแรง ขณะที่ความกังวลเรื่องนโยบายของพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนั้น มองว่าหากจะปฏิบัติจริงย่อมต้องปรับเปลี่ยนให้เกื้อหนุนต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก” นายสาห์รัช กล่าว

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงระยะเวลา 5 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก การกำหนดเป้าหมาย 10.50 บาทต่อหน่วย ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน หากหน่วยลงทุนมีมูลค่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ลงทุนสามารถซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ โดยเป้าหมายที่เป็นเหตุให้เลิกโครงการยังคงดำเนินอยู่ต่อไป ซึ่งเป้าหมายเลิกโครงการเป็นเป้าหมายก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)