“บลจ.บัวหลวง” เปิดพอร์ต 4 กองทุนถือหุ้น STARK สัดส่วนน้อย 0.4-0.6%

HoonSmart.com>> “บลจ.บัวหลวง” (BBLAM) เผยมี 4 กองทุนลงทุนหุ้น STARK สัดส่วนเพียง 0.4-0.6% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแต่ละกองทุน ยันผลกระทบต่อกองไม่ได้น่ากลัวตามข่าวที่ออกมา สะท้อนผลดีการกระจายลงทุนของกองทุนหุ้นมากกว่า 70 ตัว เปิด 5 กลุ่มอุตสาหกรรมแรกเน้นลงทุน “พลังงาน-ธนาคาร-ค้าปลีก-ขนส่งและอาหาร” น้ำหนักลงทุนรวมเกือบ 50% ของกองทุน กรณีที่เกิดขึ้นไม่ได้นิ่งนอนใจและบริหารจัดการกองทุนด้วยความระมัดระวังตลอด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด (BBLAM) เปิดเผยข้อมูลกรณีมีข่าวจากแหล่งต่างๆ ว่า กองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.บัวหลวง มีการถือครองหุ้นของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชัน (STARK) ซึ่งไม่สามารถนําส่งงบการเงินประจําปี 2565 ได้ หุ้นจึงถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ระงับการซื้อขายไปตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และเมื่อเปิดให้มีการซื้อขายอีกครังเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ราคาหุ้น STARK ก็ปรับตัวลดลงมามาก ซึ่งบลจ.บัวหลวง มิได้นิ่งนอนใจ และได้ดําเนินการบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวังมาโดยตลอด

ในการจัดสัดส่วนการลงทุนของหุ้นแต่ละตัวในพอร์ตลงทุนนั้น ทางทีมผู้จัดการกองทุน นอกจากวิเคราะห์ถึงโอกาสในการลงทุน ยังได้มีการกระจายการลงทุน และบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมโดยไม่ให้ไปกระจุกในกลุ่มอุตสาหกรรม หรือหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไป รวมถึงประเมินความเสี่ยงจากตลาด และการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนของแต่ละกองทุนโดยรวมในระยะยาว ซึ่งอาจจะมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้

ทังนี้ กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้น STARK นั้นมี 4 กองทุน โดยถือหุ้น STARK ในสัดส่วนเพียง 0.4% -0.6% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนเท่านั้น ผลกระทบต่อกองทุนจึงมิได้ดูน่ากลัวตามที่มีข่าวออกมา ซึ่งสะท้อนถึงผลดีของการกระจายการลงทุนของกองทุนไปในหุ้นต่าง ๆ มากกว่า 70 ตัว โดย 5 กลุ่มอุตสาหกรรมแรกที่เน้นลงทุนเป็นกลุ่ม พลังงาน ธนาคาร ค้าปลีก ขนส่งและอสังหาริมทรัพย์ มีน้ำหนักรวมกันประมาณเกือบ 50% ของกองทุน

สำหรับสัดส่วนการลงทุนใน STARK ของกองทุนรวม 4 กองทุน ภายใต้การจัดการของบลจ.บัวหลวง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ได้แก่ กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงทุนหุ้น STARK คิดเป็นสัดส่วน 0.6% ของขนาดกองทุนอยู่ที่ 12,441.16 ล้านบาท และมีจำนวนหลักทรัพย์ที่กระจายลงทุน 76 หลักทรัพย์ กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว มีสัดส่วนลงทุน 0.6% ของขนาดกองทุน 45,057.31 ล้านบาท มีจำนวนหลักทรัพย์ที่กระจายลงทุน 72 หลักทรัพย์ กองทุนเปิดบัวหวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ มีสัดส่วนการลงทุน 0.5% ของขนาดกองทุนที่ 21,700.67 ล้านบาท มีจำนวนหลักทรัพย์ที่กระจายลงทุน 73 หลักทรัพย์และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 มีสัดส่วนลงทุนเพียง 0.4% ของขนาดกองทุน 24,909.68 ล้านบาทและมีจำนวนหลักทรัพย์ที่กระจายลงทุน 69 หลักทรัพย์

 

อ่านข่าวอื่นๆ

“บลจ.วรรณ” แจงขายหุ้น STARK เกลี้ยงพอร์ตก่อนบริษัทมีปัญหา

KTAM แจงไม่ได้ถือหุ้น STARK ทยอยขายปลายปี 65-หุ้นกู้ไม่มีในพอร์ต