ทริสฯหั่นเกรด STARK เป็น D ผิดนัดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ 2 รุ่น

HoonSmart.com>>”สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น(STARK)” ถูกลดอันดับเครดิตเป็น “D” หลังบริษัทตัดสินใจระงับการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้  STARK239A และ STARK249A ในวันที่ 2 มิ.ย. 66

บริษัททริสเรทติ้งปรับลดอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) ลงสู่ระดับ “D” เนื่องจากบริษัทผิดนัดชำระดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้หมายเลข STARK239A และ STARK249A

ทั้งนี้ ตามประกาศของนายทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท ลงวันที่ 2 มิ.ย.2566 ได้แจ้งว่าบริษัทได้ตัดสินใจระงับการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ดังกล่าว ซึ่งมีกำหนดชำระดอกเบี้ยในวันที่ 2 มิ.ย. 2566